Advocaat

Meester van Gelder

Meester van Gelder dankt haar cliënteel voor het vertrouwen en de fijne samenwerkingen.
Het kantoor werd definitief gesloten.

Bent u verwikkeld in een conflict? Dreigt het een rechtszaak te worden? Dan zit u in een situatie waarin u zich oncomfortabel voelt en dringend duidelijkheid nodig hebt over uw positie. Meester Sigrid van Gelder zal u daarbij professioneel bijstaan. Zij is als raadgever en advocaat bekend om haar heldere en gedreven aanpak. Uw zaak wordt door haar persoonlijk met een individuele benadering behandeld. Haar ambitie? Zoeken of er nog een minnelijke regeling mogelijk is. Als dat niet lukt, bindt zij –met haar meer dan 34 jaar ervaring – de strijd voor u aan in de rechtbank. Zij zoekt samen met u naar best mogelijke oplossing voor u.

Professionele aanpak

Meester Sigrid van Gelder begeleidt uw dossier van a tot z. Zij komt voor u op en staat u professioneel bij in uw contacten met de rechtbank.

Haar troeven:

  • grondige dossierkennis: met oog voor detail
  • passionele gedrevenheid: met een menselijke aanpak
  • persoonlijke benadering: uw rechten en plichten uitgelegd in mensentaal

Specialiteit: familiale problemen

Voor al uw juridische familiale problemen kunt u terecht bij Meester Sigrid van Gelder. Gespecialiseerd in echtscheidingen, EOO, EOT, wettelijk samenwonen, feitelijk samenwonen, onderhoudsbijdragen, onderhoudsuitkeringen, alimentatie, uitkeringen ex-partner, co-ouderschapsregelingen, grootouderrechten, verblijfsregelingen, problematiek van nieuw samengestelde gezinnen, vereffening verdelingen na echtscheiding en samenwoonst, bijstand notaris, jeugdzaken, adoptie … Kortom alle mogelijke familiale problematiek.

Tevens kunt u bij haar terecht voor uw algemene materies zoals verzekeringskwesties, verkeersrecht en aansprakelijkheden. Zij pleit voor verschillende rechtbanken: familierechtbank, vredegerecht, politierechtbank, jeugdrechtbank, rechtbank eerste aanleg, kortgeding, het hof van beroep en commissies.

Bent u op zoek naar een juridisch raadgever en wenst u gewoon raad te vragen over iets waar u niet uit geraakt? Meester Sigrid van Gelder adviseert u in alle discretie. Met het scheppen van duidelijkheid over uw situatie, zal zij u coachen naar gepast reageren, correct handelen en bijdragen tot meer welbevinden. Contacten met Meester Sigrid van Gelder verlopen vlot en in warme vertrouwelijkheid.