Collaboratief advocaat

Collaboratief advocaat

Wanneer u om een voor u belangrijke reden, een zaak absoluut niet voor de rechter wil, bestaat een alternatief traject onder de vorm van een mogelijkheid tot collaboratieve onderhandeling.

Meester van Gelder is opgeleid als collaboratief advocaat door de Orde Vlaamse Balies.

Het voeren van collaboratieve onderhandelingen is een wettelijk geregelde vorm van minnelijke geschillenbeslechting, buiten de rechtbank om.

Het is de bedoeling om het geschil, discreet, binnen kamers, op te lossen door vertrouwelijke onderhandeling en samen met de tegenpartij tot een gedragen akkoord te komen .

Elke partij wordt in dergelijk traject constant bijgestaan door zijn collaboratieve advocaat.

Een collaboratieve advocaat stapt af van zijn traditionele rol als tegenstander van de andere partij, en zal samen met de collaboratieve advocaat van de andere partij in alle transparantie ‘creatieve oplossingen’ trachten te vinden die partijen tot een akkoord kunnen brengen.

In tegenstelling tot de bemiddeling, is er bij een collaboratieve onderhandeling geen neutrale derde betrokken. De deelnemers aan de collaboratieve onderhandeling zijn de partijen en hun respectieve collaboratieve advocaten.